DISKUSE

NÁPADY

Je nějaké téma, které byste moc moc chtěli na další rok? Napište, náš realizační tým na to mrkne :)

HLAVNÍ DISKUSE

Zde nám můžete sdělit Vaše dotazy, jakékoli nápady i postřehy. Děkujeme.

ZTRÁTY A NÁLEZY

V této diskusi bychom chtěli rodičům umožnit komunikaci mezi sebou, o věcech které postrádají nebo jim naopak přebývají po návratu z tábora.

Poslední aktualizace

3. 7. 2024: Džejna