MISE 2020

Mise 2020 byla plná životních osudů obyvatel Stínadel a skupiny Rychlých šípů. Rychlé šípy se vydali právě do Stínadel, protože stopy po jejich zmizelé kamarádce vedly přímo tam. Rychlý Rychlonožka, chytrý Červenáček, čestný Mirek Dušín a bystrá Jarka Metelková pátráním po Jindře Hojerové zjistili, že důvodem jejího zmizení byla její láska, která jí také zavedla do Stínadel a jejích záhad. Společně s dětskými pomocníky se Rychlé šípy v rámci hledání Jindry náhodou přimotají do záležitostí Vontské organizace. Stínadla a s nimi i Vontové upadali v zapomnění a k jejich obnově bylo nutné zvolit si nového Velkého Vonta a vše řádně zapsat do kroniky. Volba Velkého Vonta nebyla jednoduchá, jelikož síly kandidátů Štikáče, Péráka a Franty byl velmi vyrovnané. Cesta ke kronice také nebyla snadná, byla spojená s vypátráním všech klíčů odemykající truhlu, ve které se skrývaly všechny poklady Stínadel, Vontské organizace a hlavně hledaná kronika. Celou situaci ještě více komplikovaly důmyslné intriky Stáni Perné a její spojenectví s inženýrem Prokopem Zbořilem, který chtěl Stínadla jen pro sebe. Oba měli v plánu Stínadla ovládnout a Vonty vymazat z pamětí. Záhady a pletichy se rozuzlily zásluhou mravenčí detektivní práce Rychlých šípů a jejich kamarádů. Jindra se našla, kronika se obnovila, příběhy všech účastníků jsou navždy zaznamenány ve slavném časopise Šup-tam a Vontové dále spokojeně žijí ve Stínadlech!

Poslední aktualizace

17. 2. 2024: Džejna