BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČÍSLO ÚČTU:

101477377/2250
variabilní symbol = rodné číslo dítěte

Poslední aktualizace 30. 3. 2020: Džejna