BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČÍSLO ÚČTU:

101477377/2250
variabilní symbol = rodné číslo dítěte

Poslední aktualizace 21. 1. 2020: Džejna